ทั้งหมด 12 ซีซัน
ดูตอนทั้งหมด

ดูตอนทั้งหมด

2021

General (ท)

heart share
การดู 12545 ครั้ง
ละหมาดเดินทาง
วิทยากรไวท์แชนแนล :
หมวดหมู่ : ถามตอบ

0:00:29
Episode 01
เดินทางจากยะลา ไปสัมมนาที่ กทม. 9 วัน ละหมาดย่อรวมได้หรือไม่
0:00:47
Episode 02
จากปัตตานีจะต้องเดินทางกี่กิโลเมตร จึงจะละหมาดย่อ และรวมได้
0:02:39
Episode 03
ไปตามสถานที่ต่างๆ แต่ไม่มีที่ละหมาดจะสามารถทำการละหมาดรวมได้หรือไม่
0:01:22
Episode 04
เดินทางช่วงอัศริ จะนำละหมาดดุฮริมาร่วมในเวลาอัศริได้ไหม
0:01:55
Episode 05
เดินทางตั้งแต่ก่อนอัศริถึงมัฆริบ ระหว่างทางไม่สามารถจอดรถได้เลย จะทำอย่างไร
0:01:31
Episode 06
ออกเดินทางจากบ้านกี่กิโลถึงจะละหมาดย่อได้
0:03:13
Episode 07
ละหมาดเดินทางเราสามารถย่อมัฆริบอีซารวมในเวลาละหมาดอีซาได้ไหม
0:02:20
Episode 08
เราสามารถละหมาดรวมโดยตามอิหม่ามที่ละหมาดปกติได้ไหม
0:02:20
Episode 09
เงื่อนไขของผู้เดินทางละหมาดย่อรวมใช้ได้กี่วันเมื่อถึงปลายทาง
0:02:29
Episode 10
เดินทางละหมาดก่อนเวลาได้ไหม
0:01:33
Episode 11
เป็นคนต่างจังหวัดจะเดินทางต่างอำเภอสามารถละหมาดย่อละหมาดรวมได้ไหม
0:01:39
Episode 12
กรณีต้องเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดเราสามารถละหมาดย่อรวมได้กี่วัน
0:02:13
Episode 13
เป็นคนต่างจังหวัดเดินทางมากรุงเทพหนึ่งเดือนจะสามารถละหมาดย่อได้ตลอดเดือนไหม
0:04:03
Episode 14
จะไปต่างจังหวัดเลยละหมาดรวมซุฮริระหว่างนั้นรถเสียเข้าเวลาอัสรีพอดีต้องละหมาดใหม่ไหม
0:01:28
Episode 15
ละหมาดกลางวัน ย่อ รวม สามารถทำแบบไหนได้บ้าง
0:00:46
Episode 16
การละหมาดสำหรับผู้เดินทาง
0:00:25
Episode 17
ละหมาดบนรถไฟ ไม่สามารถหันไปทางกิบลัตได้ จะทำอย่างไร
0:00:58
Episode 18
เดินทางไปต่างจังหวัด6วันโดยไปสองที่เราจะใช้สิทธิื์ในการละหมาดย่อรวมทั้งสองที่เลยได้ไหม
0:02:19
Episode 19
ละหมาดย่อรวม อยู่ในจังหวัดเดียวกัน ทำได้ไหม
0:02:40
Episode 20
การเนียตละหมาดญะเมาะอฺตักดีมต้องเนียตอย่างไร

แนะนำ

© 2021 TND Multimedia Co., Ltd