ข้อกำหนดการใช้งานของ Whiteflix

Whiteflix นำเสนอบริการการเป็นสมาชิกที่สามารถปรับแต่งตามความชอบส่วนตัว ซึ่งสมาชิกสามารถเข้าถึงภาพยนตร์และรายการทีวี (“เนื้อหาของ Whiteflix”) ได้โดยการสตรีมเนื้อหาผ่านทางอินเทอร์เน็ตไปยังทีวี คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ บางประเภทที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ("อุปกรณ์พร้อมใช้งาน Whiteflix")

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้วางแนวทางในการใช้งานบริการของเรา คำว่า "บริการของ Whiteflix" "บริการของเรา" หรือ "บริการ" ที่ใช้ในข้อกำหนดการใช้งานนี้ หมายถึงบริการที่ Whiteflix จัดให้ ซึ่งเป็นบริการที่สามารถปรับแต่งตามความชอบส่วนตัว เพื่อใช้ค้นหาและรับชมเนื้อหาของ Whiteflix รวมถึงคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงาน เนื้อหาแนะนำและการรีวิว เว็บไซต์และอินเตอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด รวมทั้งเนื้อหาและซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา

 1. การเป็นสมาชิก 

  1.1. รูปแบบสมาชิกของ Whiteflix มีสองรูปแบบ คือ แบบฟรี และแบบพรีเมี่ยม โดยเนื้อหาบางส่วนที่ให้บริการจะให้ดูได้ทั้งสมาชิกแบบฟรีและพรีเมียม ในขณะที่เนื้อหาบางส่วนที่พิเศษ จะให้ดูได้เฉพาะสมาชิกพรีเมี่ยม ที่ต้องมีการชำระค่าบริการรายเดือน หรือ รายปี

  1.2 การเป็นสมาชิกพรีเมี่ยมของ Whiteflix ของคุณจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดอายุสมาชิก  ในการใช้บริการของ Whiteflix คุณต้องสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและมีอุปกรณ์พร้อมใช้งาน Whiteflix และให้วิธีการชำระเงินอย่างน้อยหนึ่งวิธีไว้กับเรา “วิธีการชำระเงิน” หมายถึงวิธีการสำหรับการชำระเงินที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และเป็นที่ยอมรับ โดยอาจมีการปรับปรุงเป็นระยะๆ และอาจรวมถึงการชำระเงินผ่านบัญชีที่คุณมีอยู่กับบุคคลที่สาม 

  1.3. เราอาจเสนอแผนให้บริการการเป็นสมาชิกพรีเมี่ยมที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงแผนหรือการเป็นสมาชิกเพื่อส่งเสริมการขายแบบพิเศษที่เสนอโดยบุคคลที่สามร่วมกับการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของพวกเขา เราไม่รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และบริการที่จัดหาโดยบุคคลที่สามดังกล่าว แผนให้บริการการเป็นสมาชิกพรีเมียมบางประเภทอาจมีเงื่อนไขและข้อจำกัดแตกต่างกัน ซึ่งจะมีการเปิดเผยในเวลาที่คุณสมัครลงทะเบียนหรือในการสื่อสารกับคุณโดยทางอื่น คุณสามารถค้นหารายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกพรีเมียมใน Whiteflix ของคุณได้โดยไปที่เว็บไซต์ของเราและคลิกที่ลิงก์ "บัญชี" ที่อยู่ด้านบนของหน้าเว็บไซต์ Whiteflix ภายใต้ชื่อโปรไฟล์ของคุณ
 2. การทดลองใช้ฟรี 

  2.1. การเป็นสมาชิกพรีเมียมใน Whiteflix ของคุณอาจเริ่มต้นด้วยการทดลองใช้ฟรี จะมีการระบุระยะเวลาทดลองใช้ฟรีสำหรับการเป็นสมาชิกพรีเมียมของคุณระหว่างการสมัครลงทะเบียน และเพื่อให้สมาชิกใหม่และอดีตสมาชิกบางรายได้ลองใช้บริการ 

  2.2. สิทธิ์ในการทดลองใช้แบบพรีเมียมฟรีอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของ Whiteflix แต่เพียงผู้เดียว และเราสามารถจำกัดสิทธิ์หรือระยะเวลาได้เพื่อป้องกันการละเมิดการทดลองใช้ฟรี เราสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการทดลองใช้แบบพรีเมียมฟรีและพักการใช้งานบัญชีของคุณ ในกรณีที่เราเห็นว่าคุณสมบัติของคุณไม่ตรงตามเงื่อนไข เราอาจใช้ข้อมูล เช่น ID ของอุปกรณ์ วิธีการชำระเงิน หรือที่อยู่อีเมลของบัญชีที่ใช้กับการเป็นสมาชิก Whiteflix ที่มีอยู่หรือที่เพิ่งเป็นสมาชิกเมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน อาจมีข้อจำกัดสำหรับการใช้สิทธิ์ร่วมกับข้อเสนออื่นๆ 

  2.3. เราอาจเรียกเก็บค่าบริการสมาชิกพรีเมียมสำหรับรอบการเรียกเก็บค่าบริการถัดไปจากวิธีการชำระเงินของคุณเมื่อสิ้นสุดการทดลองใช้แบบพรีเมียมฟรี ยกเว้นในกรณีที่คุณยกเลิกการเป็นสมาชิกก่อนช่วงสิ้นสุดการทดลองใช้ฟรี หากต้องการดูค่าบริการสมาชิกและวันที่สิ้นสุดช่วงการทดลองใช้ฟรี สามารถดูข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเราและคลิกที่ลิงก์ "รายละเอียดการเรียกเก็บ" ในหน้า "บัญชี"
 3. การเรียกเก็บค่าบริการและการยกเลิก 

  3.1 เมื่อคุณยืนยันการชำระเงินเพื่อต่ออายุสมาชิกแบบพรีเมียม จะมีการเรียกเก็บค่าบริการสมาชิกในการใช้บริการ Whiteflix และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการของคุณ เช่น ภาษีและค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจากวิธีการชำระเงินของคุณในวันที่เรียกเก็บค่าบริการที่ระบุไว้ในหน้า "บัญชี" ของคุณ โดยระยะเวลาของรอบการเรียกเก็บค่าบริการจะขึ้นอยู่กับประเภทการสมัครสมาชิกที่คุณเลือกเมื่อสมัครลงทะเบียนใช้บริการ ในบางกรณี วันที่สำหรับการชำระค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น หากวิธีการชำระเงินของคุณไม่สามารถใช้ชำระค่าบริการได้สำเร็จ หรือหากการชำระค่าบริการสมาชิกของคุณเริ่มต้นในวันที่ที่ไม่มีอยู่ในบางเดือน ไปที่เว็บไซต์ของเราแล้วคลิกที่ลิงก์ "รายละเอียดการเรียกเก็บ" ในหน้า "บัญชี" เพื่อดูวันที่สำหรับการชำระค่าบริการครั้งถัดไป ยอดเงินหรือยอดเครดิตคงเหลือของคุณอาจลดลงซึ่งเป็นผลมาจากการอนุมัติการชำระเงินในระหว่างการทดลองใช้ฟรี 

  3.2. วิธีการชำระเงิน ในการใช้บริการของ Whiteflix คุณต้องให้วิธีชำระเงินอย่างน้อยหนึ่งวิธีไว้กับเรา เมื่อคุณยืนยันการชำระเงินค่าบริการ คุณอนุญาตให้เราเรียกเก็บผ่านวิธีการชำระเงินใดๆ ที่เชื่อมต่อกับบัญชีของคุณในกรณีที่วิธีการชำระเงินหลักของคุณถูกปฏิเสธหรือไม่พร้อมใช้งานสำหรับการชำระค่าบริการการสมัครสมาชิกแบบพรีเมียม  คุณยังคงมีหน้าที่รับผิดชอบจำนวนเงินที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการชำระเงินได้อันเนื่องมาจากการหมดอายุ จำนวนเงินไม่เพียงพอ หรือสาเหตุอื่น และคุณไม่ได้ยกเลิกบัญชีของคุณ เราสามารถระงับการเข้าถึงบริการพรีเมียมของคุณจนกว่าเราจะสามารถเรียกเก็บค่าบริการผ่านวิธีการชำระเงินที่ถูกต้องได้ สำหรับวิธีการชำระเงินบางประเภท ผู้ออกใบเรียกเก็บค่าบริการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบางอย่างจากคุณ เช่น ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมต่างประเทศหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการกับวิธีการชำระเงินของคุณ การเรียกเก็บภาษีท้องถิ่นอาจแตกต่างกันออกไป โดยขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินที่ใช้ ตรวจสอบกับผู้ให้บริการวิธีการชำระเงินของคุณสำหรับรายละเอียด 

  3.3. การอัปเดตวิธีการชำระเงินของคุณ คุณสามารถอัปเดตวิธีการชำระเงินของคุณได้โดยไปที่หน้า "บัญชี" นอกจากนี้ เราอาจอัปเดตวิธีการชำระเงินของคุณโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้บริการชำระเงิน หลังการอัปเดตข้อมูลใดๆ คุณอนุญาตให้เราเรียกเก็บค่าบริการด้วยวิธีการชำระเงินดังกล่าว 

  3.4. การยกเลิก คุณสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกพรีเมียมใน Whiteflix ของคุณได้ทุกเมื่อ โดยคุณจะยังสามารถเข้าถึงบริการของ Whiteflix ได้จนถึงช่วงสิ้นสุดการเรียกเก็บค่าบริการของคุณ ทั้งนี้ เท่าที่สามารถกระทำได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ จะไม่มีการคืนเงินค่าบริการ และเราจะไม่คืนเงินหรือเครดิตสำหรับช่วงการเป็นสมาชิกที่ไม่ได้ใช้งานหรือเนื้อหาของ Whiteflix ที่ไม่ได้รับชม หากต้องการยกเลิก ไปที่หน้า "บัญชี" และทำตามคำแนะนำเพื่อยกเลิก หากคุณยกเลิกการเป็นสมาชิกพรีเมียม  สถานะพรีเมียมของคุณจะปิดโดยอัตโนมัติ ณ เวลาสิ้นสุดการเรียกเก็บค่าบริการรอบปัจจุบันของคุณ คุณสามารถตรวจสอบวันที่ที่บัญชีพรีเมียมจะปิดลงได้ โดยคลิกที่ "รายละเอียดการเรียกเก็บ" ในหน้า "บัญชี" ในกรณีที่คุณสมัครลงทะเบียนแบบพรีเมียมกับ Whiteflix โดยใช้บัญชีของคุณที่มีอยู่กับบุคคลที่สามเป็นวิธีการชำระเงิน และต้องการที่จะยกเลิกการเป็นสมาชิกพรีเมียมใน Whiteflix ของคุณ คุณอาจต้องดำเนินการผ่านบุคคลที่สามรายดังกล่าว ตัวอย่างเช่น โดยการไปที่บัญชีของคุณที่เชื่อมต่อกับบุคคลที่สามรายดังกล่าวแล้วปิดใช้การต่ออายุอัตโนมัติ หรือยกเลิกการสมัครใช้บริการพรีเมียมจาก Whiteflix ผ่านทางบุคคลที่สามรายดังกล่าว นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูข้อมูลการเรียกเก็บเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก Whiteflix ของคุณ โดยไปที่บัญชีของคุณที่มีอยู่กับบุคคลที่สามรายดังกล่าว 

  3.5. การเปลี่ยนแปลงราคาและแผนให้บริการสมาชิกพรีเมียม เราสามารถเปลี่ยนแปลงแผนให้บริการสมาชิกพรีเมียมและราคาการให้บริการได้ อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงราคาหรือแผนให้บริการสมาชิกของคุณจะมีผลหลังจากที่ได้แจ้งให้คุณทราบแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน
 4. บริการของ Whiteflix 

  4.1. คุณต้องมีอายุ 18 ปี หรือบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายในจังหวัด ภูมิภาคหรือประเทศของคุณ เพื่อสมัครเป็นสมาชิกของบริการ Whiteflix ผู้เยาว์สามารถใช้บริการของเราได้เฉพาะในกรณีที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่เท่านั้น 

  4.2. บริการของ Whiteflix และเนื้อหาใดๆ ที่รับชมผ่านบริการมีไว้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและไม่ใช่การใช้งานเชิงพาณิชย์เท่านั้นและไม่สามารถแบ่งปันกับบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในครัวเรือนของคุณ ระหว่างที่คุณเป็นสมาชิก Whiteflix เราให้สิทธิ์แบบจำกัด ไม่ผูกขาด ไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ในการเข้าถึงบริการของ Whiteflix และรับชมเนื้อหาของ Whiteflix คุณจะไม่ได้รับการโอนสิทธิ์ กรรมสิทธิ์หรือผลประโยชน์ใดๆ ยกเว้นตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น คุณตกลงที่จะไม่ใช้บริการเพื่อการแสดงสาธารณะ 

  4.3. โดยหลักแล้ว คุณสามารถรับชมเนื้อหาของ Whiteflix ส่วนใหญ่ได้ภายในประเทศซึ่งคุณได้ลงทะเบียนบัญชีของคุณไว้และในตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เรานำเสนอบริการและที่เราให้สิทธิ์ในการใช้งานเนื้อหาดังกล่าวของเราเท่านั้น จำนวนอุปกรณ์ที่คุณรับชมได้พร้อมกันจะขึ้นอยู่กับแผนให้บริการสมาชิกที่คุณเลือกและระบุไว้ที่หน้า "บัญชี" 

  4.4. บริการของ Whiteflix ซึ่งรวมถึงคลังเนื้อหา จะได้รับการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ เราอาจมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ในเว็บไซต์ อินเตอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ คุณสมบัติของรายการส่งเสริมการขาย และความพร้อมในการให้บริการเนื้อหาของ Whiteflix

  4.5. เนื้อหาบางรายการของ Whiteflix สามารถดาวน์โหลดได้ชั่วคราวและเพื่อการรับชมแบบออฟไลน์ในบางอุปกรณ์ที่รองรับ (“เนื้อหาออฟไลน์”) การใช้งานมีข้อจำกัด รวมถึงข้อจำกัดของจำนวนเนื้อหาออฟไลน์ที่ใช้ได้ต่อบัญชี จำนวนสูงสุดของอุปกรณ์ที่สามารถเก็บเนื้อหาออฟไลน์ได้ ระยะเวลาที่คุณต้องเริ่มต้นรับชมเนื้อหาออฟไลน์ และระยะเวลาที่สามารถเข้าถึงเนื้อหาออฟไลน์ได้

  4.6. คุณตกลงที่จะใช้บริการของ Whiteflix รวมถึงคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้ตามกฎหมาย กฎและระเบียบที่ใช้บังคับทั้งหมด หรือข้อจำกัดอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้บริการหรือเนื้อหาที่มีอยู่ในบริการนี้ คุณตกลงที่จะไม่เก็บ ทำซ้ำ แจกจ่าย แก้ไข แสดง ดำเนินการ เผยแพร่ ให้สิทธิ์การใช้งาน สร้างงานลอกเลียนแบบ เสนอขายหรือใช้ (ยกเว้นตามที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้) เนื้อหาและข้อมูลที่มีอยู่หรือที่ได้รับจากหรือผ่านบริการของ Whiteflix นอกจากนี้ คุณยังตกลงที่จะไม่เลี่ยง ลบ แก้ไข ปิดการทำงาน ลดคุณภาพ หรือขัดขวางการคุ้มครองเนื้อหาในบริการของ Whiteflix ไม่ใช้โรบอต สไปเดอร์ สแครปเปอร์ หรือวิธีการอัตโนมัติอื่นๆ เพื่อเข้าถึงบริการของ Whiteflix ไม่ถอดรหัส ทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือถอดแยกชิ้นส่วนของซอฟต์แวร์ หรือผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการอื่นๆ ที่เข้าถึงได้ผ่านบริการของ Whiteflix ไม่ใส่รหัสหรือผลิตภัณฑ์ใดก็ตามหรือจัดการปรับเปลี่ยนเนื้อหาของบริการ Whiteflix ด้วยวิธีใดก็ตาม หรือใช้วิธีการทำเหมืองข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล หรือดึงข้อมูลใดก็ตาม นอกจากนี้ คุณตกลงยอมรับที่จะไม่อัปโหลด โพสต์ ส่งอีเมล หรือส่งหรือถ่ายทอดสื่อวัสดุใดก็ตามที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อรบกวน ทำลาย หรือจำกัดฟังก์ชันการทำงานของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์โทรคมนาคมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการของ Whiteflix รวมถึงไวรัสซอฟต์แวร์ หรือรหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์หรือโปรแกรมอื่นใดก็ตาม เราสามารถระงับหรือจำกัดการใช้บริการหากคุณละเมิดข้อกำหนดการใช้งานหรือมีส่วนร่วมในการใช้บริการที่ผิดกฎหมายหรือที่เป็นการฉ้อโกง 

  4.7. คุณภาพในการแสดงเนื้อหาของ Whiteflix นั้นอาจแตกต่างกันไปในแต่ละอุปกรณ์ และอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ เช่น ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ แบนวิดธ์ที่ใช้งานได้และ/หรือความเร็วของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ ความพร้อมในการแสดงผลในแบบ SD, HD และ Full HD  เป็นไปตามความสามารถของบริการอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ของคุณ บางเนื้อหาไม่สามารถใช้งานได้ในทุกรูปแบบ เช่น SD, HD และ Full HD การตั้งค่าการเล่นเริ่มต้นในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมือถือจะไม่รวมเนื้อหาในรูปแบบ SD, HD และ Full HD ความเร็วขั้นต่ำในการเชื่อมต่อสำหรับคุณภาพความคมชัดมาตรฐานคือ 0.5 เมกะบิตต่อวินาที อย่างไรก็ตามเราขอแนะนำให้ใช้การเชื่อมต่อที่เร็วกว่าเพื่อคุณภาพของวิดีโอที่ดีขึ้น ความเร็วในการดาวน์โหลดขั้นต่ำที่แนะนำต่อการสตรีมคือ 5.0 เมกะบิตต่อวินาทีเพื่อรับชมเนื้อหาในรูปแบบ HD (ที่กำหนดความละเอียดคมชัดไว้ที่ 720p หรือสูงกว่า) ความเร็วในการดาวน์โหลดขั้นต่ำที่แนะนำต่อการสตรีมคือ 25.0 เมกะบิตต่อวินาที เพื่อรับชมเนื้อหาในรูปแบบแบบ Full HD (ที่กำหนดความคมชัดไว้ที่ 1080p หรือสูงกว่า)   คุณมีหน้าที่รับผิดชอบค่าบริการการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตทั้งหมด โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับค่าบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน เวลาที่ใช้ในการเริ่มต้นรับชมเนื้อหาของ Whiteflix จะแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่างๆ รวมถึงตำแหน่งที่ตั้งของคุณ แบนวิดธ์ที่ใช้ได้ในขณะนั้น เนื้อหาที่คุณเลือกรับชม และการกำหนดค่าของอุปกรณ์พร้อมใช้งาน Whiteflix

  4.8. ซอฟต์แวร์ Whiteflix พัฒนาขึ้นโดย หรือสำหรับ Whiteflix และได้รับการออกแบบเพื่อให้มีการรับชมเนื้อหาของ Whiteflix ผ่านอุปกรณ์พร้อมใช้งาน Whiteflix ซอฟต์แวร์นี้อาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์และสื่อ และฟังก์ชันและคุณสมบัติอาจแตกต่างกันในแต่ละอุปกรณ์ คุณรับทราบว่าการใช้บริการนี้อาจจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามซึ่งอยู่ภายใต้สิทธิ์การให้อนุญาตของบุคคลที่สาม คุณตกลงยอมรับว่าคุณสามารถได้รับเวอร์ชันที่อัปเดตของ Whiteflix และของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่สามโดยอัตโนมัติ
 5. รหัสผ่านและการเข้าถึงบัญชี สมาชิกที่สร้างบัญชี Whiteflix และเป็นเจ้าของวิธีการชำระเงินที่ใช้ในการเรียกเก็บค่าบริการพรีเมียม  ("เจ้าของบัญชี") สามารถเข้าใช้งานและควบคุมบัญชี Whiteflix และอุปกรณ์พร้อมใช้งาน Whiteflix ที่ใช้เพื่อเข้าถึงบริการของเรา และเป็นผู้รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นผ่านทางบัญชี Whiteflix อนึ่ง เพื่อคงไว้ซึ่งการควบคุมบัญชีและป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าใช้บัญชีได้ (ซึ่งรวมถึงข้อมูลประวัติการรับชมของบัญชี) เจ้าของบัญชีต้องคงไว้ซึ่งการควบคุมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน Whiteflix ที่ใช้เพื่อเข้าถึงบริการ และไม่เปิดเผยรหัสผ่านหรือรายละเอียดวิธีการชำระเงินที่เชื่อมโยงกับบัญชีให้บุคคลอื่นทราบ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการอัปเดตและรักษาความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่คุณมอบให้กับเรา เราสามารถระงับบัญชีหรือพักการใช้งานบัญชีของคุณเพื่อปกป้องคุณ Whiteflix หรือพันธมิตรของเรา จากการโจรกรรมข้อมูลระบุตัวตนหรือกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกงอื่นๆ
 6. การรับประกันและการจำกัดความรับผิดชอบ บริการของ Whiteflix นำเสนอให้กับคุณ "ตามสภาพจริง" โดยไม่มีการรับประกันหรือเงื่อนไขใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริการของเราอาจมีการหยุดชะงักหรือมีข้อผิดพลาด คุณสละสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายจากเรา ในกรณีค่าเสียหายจากพฤติการณ์พิเศษ ค่าเสียหายโดยอ้อม และค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ข้อกำหนดเหล่านี้ไม่จำกัดการรับประกันที่ไม่สามารถสละสิทธิ์ได้หรือสิทธิ์ในการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งคุณอาจได้รับตามกฎหมายของประเทศที่คุณพักอาศัยอยู่
 7. การสละสิทธิ์การดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีแบบกลุ่ม เท่าที่สามารถกระทำได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ คุณและ Whiteflix  ตกลงว่าแต่ละฝ่ายอาจเรียกร้องต่ออีกฝ่ายหนึ่งในฐานะส่วนตัวหรือแต่ละบุคคลเท่านั้น และไม่ใช่ในฐานะที่เป็นโจทก์หรือสมาชิกกลุ่มในการดำเนินคดีแบบกลุ่มหรือการดำเนินคดีผ่านตัวแทนในลักษณะใดก็ตาม นอกจากนี้ เท่าที่สามารถกระทำได้ตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับ เว้นแต่ในกรณีที่ทั้งคุณและ Whiteflix ตกลงเป็นอย่างอื่น ศาลไม่อาจรวมฟ้องของบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเข้ากับฟ้องของคุณ และไม่อาจพิจารณาการดำเนินคดีผ่านตัวแทนหรือดำเนินคดีแบบกลุ่มไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม
 8. ข้อกำหนดอื่นๆ 

  8.1. กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดการใช้งานนี้อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย

  8.2. สื่อวัสดุไม่พึงประสงค์ Whiteflix ไม่ยอมรับสื่อวัสดุหรือความคิดที่ไม่ได้ร้องขอสำหรับเนื้อหาของ Whiteflix และจะไม่รับผิดชอบต่อความคล้ายคลึงกันของเนื้อหาหรือการจัดทำโปรแกรมในสื่อใดก็ตามกับสื่อวัสดุหรือแนวความคิดที่ส่งไปยัง Whiteflix 

  8.3. ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเราและคุณสมบัติต่างๆ หรือหากต้องการความช่วยเหลือทางด้านบัญชี โปรดไปที่ศูนย์ช่วยเหลือของ  Whiteflix ในเว็บไซต์ของเรา ในบางกรณี ฝ่ายบริการลูกค้าอาจให้ความช่วยเหลือกับคุณได้ดีที่สุดโดยใช้เครื่องมือสนับสนุนการเข้าถึงจากระยะไกลซึ่งเราจะสามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณได้อย่างเต็มที่ หากคุณไม่ต้องการให้เราเข้าถึงในลักษณะดังกล่าว คุณไม่ควรอนุญาตให้มีการสนับสนุนผ่านเครื่องมือการเข้าถึงจากระยะไกล และเราจะให้ความช่วยเหลือกับคุณด้วยวิธีการอื่นแทน ในกรณีที่มีการขัดกันระหว่างข้อกำหนดการใช้งานและข้อมูลที่ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าหรือส่วนอื่นๆ ของเว็บไซต์ของเรานำเสนอให้ ให้ข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้มีผลบังคับใช้ 

  8.4. การคงอยู่ หากข้อกำหนดใดในข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ได้รับการพิจารณาว่าไม่สมบูรณ์ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ให้ข้อกำหนดอื่นที่สมบูรณ์ ชอบด้วยกฎหมาย และสามารถบังคับได้จะยังคงมีผลและบังคับใช้ได้อย่างสมบูรณ์ 

  8.5. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานและการโอนสิทธิ์ Whiteflix อาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้เป็นครั้งคราว เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับกับคุณ เราอาจโอนสิทธิ์หรือโอนข้อตกลงของเราที่มีกับคุณ รวมถึงสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องและหน้าที่ของเราไม่ว่าเวลาใดก็ตาม และคุณตกลงที่จะให้ความร่วมมือกับเราในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการโอนสิทธิ์หรือการโอนดังกล่าว 

  8.6. การสื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เราจะส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ (เช่น การอนุมัติการชำระเงิน ใบแจ้งหนี้ การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านหรือวิธีการชำระเงิน ข้อความยืนยัน หนังสือแจ้ง) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ตัวอย่างเช่น ผ่านทางอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้ระหว่างการสมัครลงทะเบียน
© 2021 TND Multimedia Co., Ltd