บริษัท ทีเอ็นดีมัลติมิเดีย จำกัด

185 ถ.รามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กทม. 10240

โทร 062-7096582

อีเมล์ [email protected], [email protected]

 

การแจ้งชำระเงิน

การชำระเงินผ่านระบบอัตโนมัติ เช่น ผ่านโอมิเซะ ผ่านระบบชำระเงินอัตโนมัติ ก็จะแจ้งโดยระบบอัตโนมัติ

ในส่วนของการชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ก็จะแจ้งโดยผู้สมัคร ผ่านการส่งสลิปการโอนเงิน

 

ข้อมูลวิธีการชำระเงิน

  • ระบบเครดิตในการเข้าเป็นสมาชิกแบบ Premium โดยนับแสดงผลรายเดือน ระบบจะคำนวณลงเป็นวันที่ไว้ให้

สามารถแก้ไขได้ภายหลัง เช่น รอบเครติตสมาชิก 1 เดือน, 6 เดือน หรือ 1 ปี (12 เดือน)

  • Reward Card สามารถใช้บัตรที่มีเลขรหัสเพื่อกรองรหัสโค้ค (Redeem) แทนการจ่ายเงิน เพื่อเคลมสมาชิก

ตามเตือนที่กำหนดไว้ในบัตร

  • Credit Card (Fee 3.2-9%) ผ่าน Omise Payment Gateway
  • การช่าระเงินแบบออฟไลน์ (ระบบไม่ตัดยอดให้อัตโนมัติ ใช้คนตรวจสอบรายการเอง) : PromptPay./ Wire Transfer : ชำระเงินแบบ PromptRax หรือโอนเงินเข้าบัญชี และการช่ระเงินผ่าน 7-eleven ใช้ True

 

นโยบายธุรกิจ 

1. นโยบายคืนเงิน 

เมื่อผู้ใช้ชำระค่าบริการแล้ว ไม่มีการคืนเงินแต่อย่างใด ยกเว้นในบางกรณีที่เกิดจากปัญหาในการดำเนินการชำระเงิน การคืนเงินขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทางบริษัท

 

2. นโยบายยกเลิกบริการ (ในกรณีที่ลูกค้าต้องการยกเลิกการสมัครและชำระเงินไปแล้ว สามารถขอเงินคืนได้หรือไม่) 

เมื่อผู้ใช้ยกเลิกการสมัครและชำระเงินไปแล้ว จะไม่มีการคืนเงินแต่อย่างใด โดยผู้ใช้จะยังสามารถใช้งานระบบจนถึงวันหมดอายุสมาชิก เราจะไม่คืนเงินหรือเครดิตสำหรับช่วงการเป็นสมาชิกที่ไม่ได้ใช้งานหรือเนื้อหาของ Whiteflix ที่ไม่ได้รับชม