ทั้งหมด 12 ซีซัน
ดูตอนทั้งหมด

ดูตอนทั้งหมด

2021

General (ท)

heart share
การดู 3767 ครั้ง
ละหมาดอีด
วิทยากรไวท์แชนแนล :
หมวดหมู่ : ถามตอบ

0:04:46
Episode 01
ละหมาดอีดิ้ลอัฎฮาแบบนบีละหมาดอย่างไร
0:01:26
Episode 02
ยึดทัศนะดูเดือนทั่วโลกถือศีลอดวันจันทร์แต่จะละหมาดอีดและเชีอดกุรบานวันพุธพร้อมคนในชุมชนได้ไหม
0:01:58
Episode 03
หลังละหมาดอีดเสร็จต้องกล่าวตักบีรหรือวีริตก่อน
0:02:38
Episode 04
ทำไมมักกะฮฺและมาดีนะฮฺละหมาดอีดในมัสยิด
0:01:30
Episode 05
ละหมาดสุนัตก่อนละหมาดอีด ละหมาดอย่างไร?
0:00:50
Episode 06
ละหมาดอีดที่ถูกต้องทำอย่างไร?
0:01:20
Episode 07
ไม่สบาย ละหมาดอีดที่บ้านได้ไหม?
0:00:54
Episode 08
ตักบีรวันอีดต้องกล่าวกี่วัน
0:00:48
Episode 09
อีดไม่พร้อมกัน จะละหมาดอีดพร้อมกับเขาอีกวันได้ไหม?
0:02:01
Episode 10
ในวันอีดผู้ชายผู้หญิงจับมือสลามขอมอัฟกันมีหรือไม่?
0:00:56
Episode 11
หลังละหมาดอีดอัฎฮาซุนนะฮฺนบีให้ฟังคุตบะฮฺก่อนหรือเชือดสัตว์เลย
0:01:17
Episode 12
ละหมาดอีด 2 คร้งเพื่อรีบเชือดกุรบานมีในหลักการหรือไม่?
0:01:25
Episode 13
ละหมาดอีดต้องละหมาดเคารพมัสญิดหรือไม่
0:00:26
Episode 14
ไปมัสญิดเพื่อละหมาดวันอีด ต้องละหมาดตะฮียะตุ้ล มัสญิดหรือไม่
0:00:23
Episode 15
ติดภารกิจ ไม่ไปละหมาดอีดได้หรือไม่
0:00:51
Episode 16
ละหมาดอีดต้องยกมือตามอิหม่ามหรือไม่
0:00:34
Episode 17
ละหมาดอีดตักบีรเจ็ดครั้งต้องอ่านตัสเบียะห์ด้วยหรือไม่
0:00:14
Episode 18
ละหมาดอีดอ่านดุอาอฺอิฟติตะฮฺตอนไหน
0:02:30
Episode 19
ตักบีรวันอีดเริ่มและสิ้นสุดตอนไหน
0:00:58
Episode 20
ละหมาดอีดต้องยกมือทุกครั้งที่ตักบีรไหม

แนะนำ

© 2021 TND Multimedia Co., Ltd