2024

General (ท)

heart share
การดู 4119 ครั้ง
เรียนรู้การทำอุมเราะฮฺตามแบบท่านนบี จากสถานที่จริง เป็นขั้นเป็นตอน เข้าใจง่าย พร้อมบทดุอาอฺเกี่ยวข้อง

Nasrihah Madon
2021-10-17 07:53:51
เป็นขั้นตอนดีมากได้สอดแทรกเกร็ดของบางขั้นตอนด้วยหลักการทำให้เข้าใจการปฏิบัตได้และสามารถนำไปปปฏิบัติ​ด้วยความศรัทธา​เลื่อมใสอย่างยิ่งคนที่ได้ทำมาแล้วทำให้มีความสุขที่ได้รันความรู้ในครั้งนี้อินชาอัลลอฮ์หวังว่าจะได้ไปร่วมทำอุมเราะฮ์

แนะนำ

© 2021 TND Multimedia Co., Ltd