2024

General (ท)

heart share
การดู 2222 ครั้ง
เรียนรู้เรื่องน้ำ ในมุมของสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมประกอบศาสนกิจในอิสลาม พร้อมขั้นตอนการอาบน้ำละหมาด การอาบน้ำยกหะดัษ และความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


แนะนำ

© 2021 TND Multimedia Co., Ltd