บริการ
คำนวณซะกาตออนไลน์
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
สินทรัพย์รวม

0

บาท

จำนวนเงินที่คุณต้องจ่ายซะกาต

0
บาท

ราคาทองคำแท่งวันนี้
33,815 บาท
ราคาทองคำรูปพรรณวันนี้
32,628 บาท
พิกัดที่ต้องจ่ายซะกาต (คิดจากทองรูปพรรณ)
182,064 บาท

หมายเหตุ : ทองที่นำมาคำนวณซะกาตนั้นหมายถึงทองที่เป็นทรัพย์สินสำหรับขาย ไม่ใช่ทองที่ไว้สำหรับสวนใส่ในยามปกติ

© 2021 TND Multimedia Co., Ltd