ทั้งหมด 1 ซีซัน
ดูตอนทั้งหมด

ดูตอนทั้งหมด

2023

General (ท)

heart share
การดู 3469 ครั้ง
อิสติฆฟาร บทรำลึกและการกล่าวขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺ
วิทยากรไวท์แชนแนล :
หมวดหมู่ : อิสติฆฟาร

0:03:30
Episode 1
ชำระตน [1]
0:03:25
Episode 2
กำลังใจ [2]
0:03:33
Episode 3
รักษาจิตใจ [3]
0:03:28
Episode 4
คลี่คลายปัญหา [4]
0:03:37
Episode 5
ที่กลับสุดท้าย [5]
0:03:41
Episode 6
สำนวนอิสติฆฟารนบีอาดัม [6]
0:03:52
Episode 7
สำนวนอิสตฆฟารนบียูนุส [7]
0:03:40
Episode 8
เล็กน้อยแต่มหาศาล [8]
0:03:43
Episode 9
กล่าวอย่างต่อเนื่อง [9]
0:03:48
Episode 10
นายของการขออภัยโทษ [10]
0:03:30
Episode 11
เวลาขออภัยโทษ [11]
0:03:42
Episode 12
ละหมาดเตาบะฮฺ [12]
0:03:25
Episode 13
ระดับของอิสติฆฟาร [13]
0:03:33
Episode 14
แรงบันดาลใจ [14]
0:03:50
Episode 15
เทคนิคการขออภัยโทษ [15]
0:03:43
Episode 16
ศิลปะในการขออภัยโทษ [16]
0:03:47
Episode 17
มารยาทของอิสติฆฟาร 1 [17]
0:03:51
Episode 18
มารยาทของอิสติฆฟาร 2 [18]
0:03:51
Episode 19
มารยาทของอิสติฆฟาร 3 [19]
0:04:11
Episode 20
บทบาทและการตักเตือน [20]

แนะนำ

© 2021 TND Multimedia Co., Ltd