ทั้งหมด 12 ซีซัน
ดูตอนทั้งหมด

ดูตอนทั้งหมด

2021

General (ท)

heart share
การดู 15618 ครั้ง
ละหมาดซุนนะฮฺทั่วไป
วิทยากรไวท์แชนแนล :
หมวดหมู่ : ถามตอบ

0:00:18
Episode 01
ดุอาอฺหลังละหมาดอิสติคอเราะฮฺ อ่านภาษาไทยได้หรือไม่
0:01:09
Episode 02
ละหมาดซุนนะฮฺก่อนดุฮริ ละหมาดอย่างไร
0:01:27
Episode 03
พื้นที่ใกล้เคียงเห็นจันทรุปราคาหรือสุริยุปราคา แต่พื้นที่เราไม่เห็น สามารถละหมาดได้ไหม
0:01:57
Episode 04
ละหมาดจันทรุปราคาหรือสุริยุปราคาคนเดียวได้ไหม
0:01:39
Episode 05
ละหมาดสุนัตก่อนละหมาด ซุบฮิ ได้ไหม
0:00:24
Episode 06
ละหมาดสุริยคาศและจันทคาศมีซุนนะฮฺต้องใส่เสื้อกลับด้านไหม
0:01:48
Episode 07
ละหมาดซุนนะฮก่อนซุบฮิหลังฟาติฮะท่านนบีอ่านซูเราะห์อะไร?
0:01:05
Episode 08
ละหมาดตัสเบี๊ยห์จะต้องอ่านคำแปลด้วยไหม
0:02:00
Episode 09
ละหมาดซุบฮิที่มัสยิดเราละหมาดตะฮียะตุ้ลมัสยิดแล้วเราต้องละหมาดสุนัตอีกหรือไม่
0:02:44
Episode 10
ในกรณีเราชดใช้ละหมาดซุนนะฮฺก่อนละหมาดซุบฮิหากเข้าดุฮาแล้วเหนียตละหมาดซุนนะฮฺและดุฮารวมกันได้ไหม
0:01:30
Episode 11
เราสามารถสะกิดคนที่ละหมาดสุนัตเพื่อให้ละหมาดฟัรดูได้ไหม
0:01:25
Episode 12
การละหมาดซุนนะฮฺหลังอาบน้ำละหมาดเราเอาไปรวมกับซุนนะฮฺหลังละหมาดฟัรฎูได้ไหม
0:02:01
Episode 13
ช่วยอธิบายละหมาดสุนัตหลังอีชา4รอกะอัตแล้วเราต้องละหมาดรอวาติบอีกไหม
0:02:03
Episode 14
ละหมาดซุนนะฮฺหลังอาบน้ำละหมาดได้หรือไม่
0:00:34
Episode 15
ละหมาดสุนัตหลังละหมาดฟัรฎููต้องอิกอมะฮฺไหม
0:00:26
Episode 16
นอกเราะมะฎอนมีละหมาดซุนนะฮฺอะไรบ้าง
0:01:08
Episode 17
ละหมาดสุนัตก่อนซุฮริ หลักฐานชัดเจนที่สุดอย่างไร
0:01:41
Episode 18
ละหมาดตะฮียาตุลมัสยิด หลังละหมาดวายิบได้ไหม
0:00:32
Episode 19
หุก่มของละหมาดตะฮียาตุลมัสยิด
0:01:42
Episode 20
ช่วงเวลาในการละหมาดอิสติคอเราะฮฺ

แนะนำ

© 2021 TND Multimedia Co., Ltd