ภาษาใน WHITEFLIX ไม่ตรงกับภาษาที่ต้องการใช้

หากภาษาของคำบรรยาย เสียง หรือโปรไฟล์ WHITEFLIX ไม่ตรงกับที่ต้องการใช้งาน หรือไม่พบภาษาที่ต้องการในเนื้อหา อาจชี้ถึงปัญหาจากการตั้งค่าในโปรไฟล์หรืออุปกรณ์ของคุณ ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อปรับเปลี่ยนการตั้งค่าภาษา