ฉันจะเปิดหรือปิดคำบรรยาย คำอธิบายภาพ และเสียงทางเลือกได้อย่างไร

WHITEFLIX ให้คุณสามารถเปิดหรือปิดคำบรรยาย คำบรรยายภาพ และระบบเสียงทางเลือกสำหรับภาพยนตร์และรายการทีวีต่างๆ ได้ สามารถดูว่าภาพยนตร์และรายการทีวีเนื้อใดบ้างที่มีเสียงและคำบรรยายในภาษาที่คุณต้องการใช้ โดยไปที่ 

ไม่มีการบันทึกการตั้งค่าคำบรรยายเมื่อรับชมเนื้อหาในมุมเด็ก หากพบว่าต้องปิดคำบรรยายทุกครั้งที่ต้องการรับชม ลองเล่นเนื้อหาที่มีระดับความเหมาะสมสำหรับวัยรุ่นขึ้นไปที่ตั้งค่าคำบรรยายเป็นภาษาที่ต้องการ วิธีการดังกล่าวจะบันทึกการตั้งค่าสำหรับการรับชมในอนาคต

เลือกอุปกรณ์ด้านล่างสำหรับวิธีการอย่างละเอียดเกี่ยวกับการเปิดหรือปิดคุณสมบัติเหล่านี้

หมายเหตุ:
 
เนื่องจากภาษาที่ให้บริการมีจำนวนมาก WHITEFLIX จะแสดงภาษาที่สอดคล้องกับคุณที่สุดจำนวน 5-7 ภาษาเท่านั้นขณะสตรีม เนื้อหาที่ดาวน์โหลดจะแสดงภาษาที่สอดคล้องกับคุณที่สุดเพียง 2 ภาษา ถ้าไม่มีภาษาที่ต้องการ ให้ไปที่